m3. De 70 weken van Daniel.


Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                         
79     4      2   1 11   Artaxerxes I   reg 41j  Arthahsasta/Artachsasta  (Longimanus of  Macrocheir)
291     3      3   2 12    ❖> info: Artaxerxes I <❖ 
   2     2      4   3 13  Themistocles ca 528-459
   3     1      5   4 14
80 460      6   5 15 oorlog  Korinthe - Megara
295     9      7   6 16
   6 458 3548   7 17
Ezra7:7-13*  Dan 9:24-27    7e jaar -> Jeruzalem  (AM 3548 +483= AM 4031 = AD 26)  >> 
 '
Ezra 7:7-13  Een aantal priesters... en andere Israëlieten reisde met hem mee naar Jeruzalem... in het 7e regeringsjaar  '
van koning Artaxerxes... Dit is een afschrift van de brief... Hierbij bepaal ik dat elke priester, Leviet of andere Israëliet   '
in mijn koninkrijk die voornemens is om met u naar Jeruzalem te gaan, vrij is zulks te doen  '
   7     7      9   8 18 Dan 9:24... Vanaf het uitgaan vh woord om Jeruzalem te herstellen tot op Messias...  '
81     6 3550   9 19 ... 7 weken en 62 w... (69w of 483j)  Helft vd week slachtoffer doen ophouden.  '
   9 455      1 10 20
  >  20e jaar vlgs WTG  >>  AM 3551 + 483= 4034 = AD 29   > >  
 '
300 454      2 11 - VAT 5047:  het 20e jaar van Artaxerxes = 454 aC  '
    1     3      3 12  '
82     2      4 13  '
303     1      5 14  '
    4 450      6 15 25  '
305     9      7 16  '
83     8      8 17 Construction of  Parthenon  begins  '
307 447      9 18   SAROS  '
    8     6 3560 19  '
    9 445      1 20 30   Neh 2:1-20    20e jaar: Herbouw vd muren  '
84     4      2 21  '
311     3      3 22  '
    2     2      4 23  '
    3     1      5 24  '
85 440      6 25 35  '
315     9      7 26  '
    6     8      8 27  '
    7     7      9 28  '
86     6 3570 29  '
    9     5      1 30 40  '
320     4      2 31  '
    1     3      3 32  '
87     2      4 33  '
323     1      5 34  431-404   Peloponesian  war  Athens  > <  Sparta   '
    4 430      6 35 45  Pest  in Athene  '
325     9      7 36 46  Pericles  ca 495-429  '
88     8      8 37 47  '
327     7      9 38 48  '
    8     6 3580 39 49  Herodotus  ca 485-425  '
    9     5      1 40 50   (Artaxerxes reg 40j,   Xerxes II enkele weken,    Sogdianus 7m)  '
89     4      2 41 51   BM 65494   CBM 12803 :   accession  year  of   Darius:  41st    ❖> ter informatie: <❖    '
331 423 3583  1    Darius II  reg 19j   Nothus of Ochus  (buitenechtelijke zoon v Artaxerxes)  '
   2     2      4  2   '
   3     1      5  3   '
90 420      6  4   '
335     9      7  5   '
   6     8      8  6   '
   7     7      9  7   '
91     6 3590  8   '
339     5      1  9   '
340     4      2 10  '
   1     3      3 11  '
92     2      4 12  '
343     1      5 13 Eerste 7 weken:  Jeruzalem herbouwd in de benauwdheid der dagen.  '
   4 410      6 14  Darius verliest Egypte  '
   5 409 3597 15
  Einde 7 weken (49 j)  begin 62 weken (434j)
 '
93     8      8 16 Acropolis voltooid  '
347     7      9 17  '
   8     6 3600 18  Sophocles 496-406  '
   9     5      1 19  '
94 404 3602   1  Artaxerxes  II  reg 46j    (°436  358)  '
351     3      3   2  '
   2     2      4   3  Socrates 469-399  '
   3     1      5   4  '
95 400 3606   5  Athene: Socrates  ter dood  (ca 70j)   Pato toen ca 30j  '
      Hyppocrates 460-377  '
105 360 3646 45  '
395     9      7 46
 '
   6     8      8   1  Artaxerxes III   (Ochus) reg 20j   (policy of terror)  '
   7     7      9   2  '
106     6 3650   3 °Alexander de Grote  '
   9     5      1   4  '
400     4      2   5  Xenophon  430-354  '
   1     3      3   6  '
107     2      4   7  '
403     1      5   8  '
   4 350      6   9  '
   5     9      7 10  '
108     8      8 11  '
407     7      9 12    Plato  427-347  '
   8     6 3660 13  '
   9     5      1 14  '
109     4      2 15  '
411     3      3 16  '
   2     2      4 17  '
   3     1      5 18  '
110 340      6 19  '
415     9      7 20  '
   6     8      8  1   Arses   reg 2j  '
   7     7      9  2   '
111     6 3670  1   Darius III   (condomanus)  reg 5j  '
   9     5      1  2   '
420     4      2  3     Alexander de Grote   tegen  Perzië  '
   1     3      3  4   Egypte  (31e en laatste dynastie)  onder  Alexander  '
112     2      4  5    Darius ++   Einde Perzische Rijk  '
423     1      5  '
   4 330      6  '
   5     9      7  '
113     8      8  '
427     7      9    Alexander de Grote  in Indië  '
   8     6 3680  '
   9     5      1  Aristoteles   384-322  '
114     4      2  '
431 323      3  Alexander de Grote  sterft in  Babylon op 33j  (aan malaria ?)  '
   2     2      4 Cassander Lysimachus Seleucus I Ptolemeus  '
433     1      5 Macedonië Klein Azië - Tracië Mesopotamië- Syrië Palestina - Egypte  '
115 320 3686  '
 '
140 220 3786  '
 '
536 218 3788 Hannibal naar Rome door de Alpen - 38000 man - 8000 ruiters - 37 olifanten  '
 '
Pompeus consul vanaf 70 BC  '
179  64 3942  '
691  63      3  Palestine subjected to Rome by Pompey    179th Olympiad    Fl Josephus 14.4.3  '
   2  62      4        179e Olympiade    (van Juli 64 BC tot Juli 60 BC)  '
   3  61      5      '
180  60      6      '
695  59      7      '
   6  58      8  1   Julius Caesar    (Consul-veldheer)   58-44 BC  '
   7  57      9  2   '
181  56 3950  3   '
   9  55      1  4   '
700  54      2  5   '
   1  53      3  6   '
182  52      4  7   '
   3  51      5  8    Cleopatra VII    koningin  51-30  '
   4  50      6  9   '
   5  49      7 10  '
183  48      8 11   Pompeus vermoord  '
   7  47      9 12  '
   8  46 3960 13  '
   9  45      1 14  vanaf 45 BC  Juliaanse kalender, van Jan tot Dec, voordien vanaf Mrt  '
184  44      2 15  > als dictator aangewezen in Rome - 1m later (Mrt 44 BC) vermoord (Brutus e.a.)  '
711  43      3      '
   2  42      4      Brutus verslagen bij Philippi (Gr)  pleegt zelfmoord  '
   3  41      5    
 '
185  40 3966  1            Herodes koning benoemd in Rome  184e Olym (Juli 44 tot 40 vC) (Flav Josephus 14.14.5.)  '
715  39      7 -           sterft 37j na koning te zijn benoemd door Rome   '
   6  38      8 -         
  en 34j na de inname van Jeruzalem   Flav Jos 17.8.1
 '
   7  37      9 -       1  Herodes de Grote  (38j) reg 33j  (37-4 BC)   inname v Jeruzalem  185e Olymp (jaar ?)  '
186  36 3970 -            27j na inname v Jeruzalem door Pompeus    Flavius Josephus  14.16.4  '
   9  35      1 -           '
720  34      2 -         
Romeinse telling:  troonsbestijgingsjaar  = 1e jaar
 '
   1  33      3 -       5  '
187  32      4 -           Rome > oorlog < Cleopatra    -   Zeeslag bij Actium (NW Griekenland)  '
   3  31      5 10          Antonius overwonnen door Agrippa  onder Octavianus  (latere keizer Augustus)   '
   4  30      6 -          De vloot v Marcus Antonius en Cleopatra  bijna geheel verslagen. Antonius 52j  >> zelfmoord  '
   5  29      7 -           '
188  28      8 -     10  '
   7  27      9 -   1     Keizer Augustus    reg 27 BC -14 AD  (Gaius Octavius °63 BC)  '
   8  26 3980 -           '
   9  25      1 -           '
189  24      2 -           '
731  23      3 -   5 15  '
   2  22      4 -           '
   3  21      5 20           '
190  20      6 -     18  How  Herod  rebuilt  the  temple   (Flav Josephus 15.11.1)  '
735  19      7 -          Joh 2:20 - "46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden,  '
   6  18      8 - 10 20  ...en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen?"   - (46j ...tot AD 26)  '
   7  17      9 -           '
191  16 3990 -           '
   9  15      1 -           '
740  14      2 -           '
   1  13      3 - 15 25  '
192  12      4 -           '
   3  11      5 30           '
   4  10      6 -           '
   5    9      7 -           '
193    8      8 - 20 30  Quirinius (Cyrenius) stadhouder v Syrië  8-6 BC     Luk 2:1-2 -  '
747    7      9 -          "Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië."  '
   8    6 4000 -           '
   9    5      1 -     33
 geboorte v Jezus 5 BC  
 °  '
 vlucht >> Egypte   -  kindermoord   -  terug >> Galilea   Mat 2:13-22   Hos 11:1      '
 Herodes sterft kort na maansverduistering en kort voor Pascha  (Flav Josephus 17.6.4 en 9.3)      '
(5 BC)  Totale maansverduistering 23 Mrt  19u45  -  en 15 Sept      '
(4 BC)  Gedeeltelijke maansverduistering 13 Mrt  02u41      '
194    4       2 37       1  Herodes Antipas   reg 4 BC - 39 AD Pascha 11 April  1  '
751    3      3 25   2  2  '
   2    2      4       3  vlgs Wtg sterft Herodes 1 of  2 BC
 geboorte v Jezus  2 BC > 
 °   3  '
   3    1  4005       4 Totale maansverduistering  8 Jan Pascha 8 April  1  4  '
195 AD1      6       5  2  5  '
   5    2      7       6
 3  6  '
   6    3      8 30   7  4  7  '
   7    4      9       8  5  8  '
196    5 4010       9 6 AD = 37th year of  Caesars victory over Antony at Actium   6  9  '
   9          1 33 10 Quirinius 6-7 AD  Pascha verstoord door Samaritanen  Fl Jos 18.2.1-2  7 10  '
760    7      2 34 11  8 11  '
   1    8      3 35 12  Jezus 12j    Luc 2:42   >>  9 12  '
197    9      4     13 10 13  '
   3  10      5     14 11 14  '
   4  11      6     15 12 15  '
   5  12      7     16 13 16  '
198  13      8 40 17 14 17  '
   7  14      9  1      Tiberius  op 54j  reg 17/9/14-16/3/37   reg 22j 5m  (Fl Jos 18.6.5) 15 18  '
   8  15 4020  2  19     Valerius Gratus    reg 15-26 AD   reg 11j  (Fl Josephus 18.2.2) 16 19  '
   9  16      1  3  20      Procurator v Judea 17 20  '
199  17      2  4  21      18 21  '
771  18      3  5  22      Kajafas:  hogepriester v 18 tot 36 AD 19 22  '
   2  19      4  6  23      20 23  '
   3  20      5  7  24      21 24  '
200  21      6  8  25     
22 25  '
   5  22      7  9  26      23 26  '
   6  23      8 10 27      24 27  '
   7  24      9 11 28      25 28  '
201  25 4030 12 29      26 29  '
   9  26  4031 13 30 Pontius Pilatus  Einde 69 w. vanaf 7e j. Artaxerxes (AM 3548+483= AM 4031=AD 26) 27 30  '
780  27      2 14 31      Joh. predikt /doopt (Luc 3:1)  Jezus begon ca 30j (Luc 3:23) 28 31 1
   1  28       3 15 32     
 1e Pascha  Joh 2:12 29 32 2
202  29  4034 16 33     
 2e Pascha  Joh 6:3   30 33 3
 Einde 69 weken  > vanaf 10e jaar Artaxerxes. 455 BC  of 20e jaar 445 BC vlgs Wtg   
   3  30       5 17 34       3e Pascha  Joh 13:1
 Dood v  Christus  ->  
31 1 4
   4  31      6 18 35     
"...Helft vd week slachtoffer doen ophouden"
32 2 5
   5  32      7 19 36      33 3 6
203  33  4038 20 37      Dan 9:24-27* Einde 70 w. vanaf 7e jaar Artaxerxes  (AM 3548 +490 = AM 4038 = AD 33) 4 7
*Dan 9:24-27   70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad... voordat het profetisch visioen bezegeld is en
het allerheiligste gewijd... Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld... zal worden
tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen 7 weken verstrijken... de wederopbouw van de stad...
zal 62 weken duren... Na de 62w zal een gezalfde worden vermoord... zal velen het verbond versterken een week;
en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.
   7  34      9 21 38     
5
   8  35 4040 22 39     
6
   9  36 4041 23 40     
Einde 70 weken  > vanaf 10e jaar Artaxerxes  20e jaar vlgs Wtg   
7
204  37 4042  1       Caligula   op 25j reg 37-41  Gaius Julius Caesar Germanicus (vermoord)

Geen opmerkingen:

Other languages:English ------- Español -------Portug. ------- Francais ------- Italiano ------- Nederl. ------- Deutsch ------- Ελληνικά -------

Visitors From Nov 2017-->

Flag Counter