p2. Van de Splitsing tot Josia -


Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                         
997 977 3029  *  40     J U D A    + Benjamin + Levieten 2Kro 11:14    I S R A E L      (Noordelijke 10 Stammen)
 * ➤   Ezechiel 4: 4-6   vanaf de splitsing ->  3029 AM + 390 jaar  = AM 3419  of  587 BC
*Eze 4:4-6   Daarna moet je op je linkerzij gaan liggen en die de schuld van het volk van Israël laten dragen... 390 dagen lang... één dag voor elk jaar dat het volk van Israël schuldig is geweest. Wanneer je die dagen hebt volgemaakt, ga je vervolgens op je rechterzij liggen om de schuld van het volk van Juda te dragen, 40 dagen lang: één dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen.

 *   ➤  Ezechiels  390 en 40 dagen.  -  Begin van de 390 dagen (jaren)  voor  Israel.  
976 3030  !   1   Rehabeam  41j reg 17j   2Kro 12:13  1  Jerobeam  reg 22j  1Kon 14:20
    5     1  !   2  luistert niet naar oudere mannen. 1Kon 12:8  2  vlucht naar Egypte tot dood v Salomo 1Kon 11:40
    4     2  !   3   3 
    3     3  !   4   4 
    2     4  !   5  Sisak v Egypte > tegen Jeruzalem  2Kro 12:2  5 
991 971  3035  !   6   6 
 !           
961 3045  !  16 16
980 960     6  !  17 17
    9     7  !   1   Abiam   reg 3j    <<  << < 18 <  1Kon15:1   2Kro 13:1
    8     8  !   2  19
    7     9  !   3   Asa   reg 41j        <<  << < 20 <  1Kon 15:9
    6 3050  !   1  21
975 955     1  !   2   ->  1Kon 15:25 - Nadab  -> > 22  Nadab   reg 2j
    4     2  !   3   ->  1Kon 15:28 - Baesa doodt Nadab  >   1  Baesa   reg 24j
    3     3  !   4    2 liet hele familie van Jerobeam ter dood brengen
972 952 3054  !   5    3   1Kon 15:29
 !           
962 942 3064  !  15 13
941 3065  !  16 36e jaar van Asa: Baesa naar Juda 2Kro 16:1 14
 !        36j vanaf de splitsing (16+3+17)     
931 3075  !  26  ->  1Kon 16:8 - Ela -> > 24  Ela  reg 2j
950 930     6  !  27  ->  1Kon 16:10 +15 - Zimri doodt Ela -> >  1   Zimri reg 7d    Omri  reg 12j   1Kon 16:16-18
    9     7  !  28  2 
    8     8  !  29  3 
    7     9  !  30   ↙︎ (Fl Jos 8.12.5  zegt 30e jaar)  4   6j in Tirzah...  rest in Samaria
926 3080  !  31  " Omri werd koning van Israël in het 31e jaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde 12 jaar. Toen hij zes jaar  Tirsa had
geregeerd, kocht hij van een zekere Semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad... Samaria..." 
*1Kon 16:23-24  Omri koning ? 
>  5  >  vanaf Samaria  ???
945 925 3081  !  32  6 
    4     2  !  33  7 
    3     3  !  34  8 
    2     4  !  35  9 
    1 3085  !  36 2Kro 16:1   zie 16e jaar 10
940 920     6  !  37 11
    9     7  !  38 -> 1Kon 16:29 - Achab -> > 12  Achab  reg 22j
    8     8  !  39 2Kro 16:12   Asa ziekte aan voeten   1 bouwde een altaar in Samaria voor Baal 1Kon 16:32
    7     9  !  40   2  (Elia naar Achab   1Kon 18:1)
    6 3090  !  41  sterft in 41e jaar  2Kro 16:13   3
935 915 3091  !       Josafat 35j reg 25  - 2Kro 20:31 <- <   4    1Kon 22:41-42
    4     2  !   1    5
933 913 3093  !   2 
1Kon 22:2   -> Israel
  6
Aardbeving  1Kon 19:11-12
 !      
     Profeet Elia
923 903 3103  !  12 16
    2     4  !  13 17
    1     5  !  14 18
920 900     6  !  15 19
    9     7  !  16
20
    8     8  !  17  1 Joram -> in 17e jaar  1Kon 22:51 - Ahazia -> 21  Ahazia   (Achazja)  reg 2j
    7     9  !  18  2 in 18e jaar v Josafat v Juda  ->  2Kon 3:1 22  Joram  reg 12j  "Achazja stierf in het 2e jaar...
    6 3110  !  19  -    (mederegeerder)    1  van koning Joram van Juda" 2Kon 1:17
915 895     1  !  20  -   2 
    4     2  !  21  -   3 
    3     3  !  22  -   4 
    2     4  !  23  1  Joram op 32j reg 8j    <- <- <  5  -> in 5e j. terwijl Josafat kon. v Juda was, werd...
    1     5  !  24  2   6  ...Joram koning v Juda  2Kon 8:16 + 2Kro 21:5
910 890     6  !  25  3   7 
    9     7  !   4   8 
    8     8  !   5   9 
Profeet Elisa leerling van Elia
    7     9  !   6  10
    6 3120  !   7  stierf na 2j ziekte  ❖>2Kro 21:16-20<❖ < 11  2Kon 9:29
905 885     1  !   8   Ahazia (22j) reg 1 jaar  2Kro 22:2  >> < 12  2Kon 8:25
    4     2  !    1   Athalia   reg 6j   2Kon 11:3   1  Jehu  reg 28j  >  2Kon 10:36
    3     3  !    2  moeder v Ahazia, dochter v Achab   2
    2     4  !    3   3
    1     5  !    4   4  "...je hebt mijn voornemens ten aanzien van het koningshuis van Achab volledig ten uitvoer gebracht.
Daarom zullen jouw nakomelingen tot in de 4e generatie op de troon van Israël zitten." 
doodt Baäl aanbidders *2Kon 10:28-30
  
900 880     6  !    5   5
    9     7  !    6   6
878 3128  !   1    Joas  op 7j reg 40j     2Kro 24:1 <   7  - in 7e jaar Joas koning -2Kon 12:1
897 877 3129  !   2  verborgen 6j lang   2Kro 22:12   8
 !       priester Jojada (werd 130j) 2kr 24:15     
877 857 3149  !  22 28
    6 3150  !  23  > 2Kon 13:1    >> >  1   Joahaz  reg 17 j 
    5     1  !  24  2   zoon v Jehu - (1e generatie)
    4     2  !  25  3 
    3     3  !  26  4 
872 852 3154  !  27  5 
 !           
862 842 3164  !  37 > 2Kon 13:10    >> > 15  Joas    (mederegeerder ???)
    1     5  !  38 16
860 840     6  !  39 17
    9     7  !  40   1  Joas   reg 16j  
858 838 3168  !    1  Amazia   op 25j reg 29j   <-  2Chr 25:1 <   2   2Kon 14:1-2
    7      9  !    2    zoon v Joas (Juda)   3 - zoon v Joahaz (2e generatie)
856 836 3170  !    3   4
 !           
846 826 3180  !  13 14
    5      1  !  14 15
    4      2  !  15 2Kon 14:23     >>   >>   >> > 16  Jerobeam II   reg 41j   
    3      3  !  16 leeft nog 15j na de dood v Joas v Israel   1  - zoon v Joas - (3e generatie)
    2      4  !  17 (2Kon 14:17   2Kro 25:25)   2
841 821 3185  !  18   3
Profeet Amos
 !            Profeet Micha
831 811 3195  !  28 13
810 3196  !  29 vlucht naar Lachis - gedood 2Kon 14:19 < 14 in 14e jaar: Azaria (Uzzia) koning v Juda...
    9       7  !    1   Azaria   op 16j  reg 52j  2Kro 26:1-3 ? 15     ...vlgs Flavius Josephus 9.10.3
    8      8  !    2 - of Uzzia - zoon v Amazia ? 16
827 807 3199  !    3 ? 17
 !       ?     
817 797 3209  !  13     nu vrij v Jerobeam ??? < 27 2Kon 15:1  (Azarja koning van Juda)
 !           
807 787 3219  !  23
 dagen v Uzzia en Jerobeam 
37
    6 3220  !  24
2 j voor de grote aardbeving
38 Profeet Jona
805 785      1  !  25
   Zach 14:5      Amos 1:1    
39
    4      2  !  26 40
    3      3  !  27 41   reg 41 jaar
    2      4  !  28 :
    1      5  !  29 :
800 780      6  !  30
:
Profeet Jesaja
    9      7  !  31 :
    8      8  !  32 :  ???   10 jaar  ???
Olym     7      9  !  33 :
1/1 776 3230  !  34  in 776 BC  begin vd Olympiaden. :
    5      1  !  35 :
    4      2  !  36 :
    3      3  !  37 :   ↙︎ Zacharia zoon van Jerobeam
2     2      4  !  38 2Kon 15:8     38e   >> >      Zacharia reg 6 maand  (4e generatie)  vermoord
    1      5  !  39 2Kon 15:13-17  39e   >> >       Sallum    reg 1 maand   (vermoord)
790 770      6  !  40  1   Menahem   reg 10 j
    9      7  !  41  2     (Flav Jos 9.11.1)
3     8      8  !  42  3 
    7      9  !  43  4 
    6 3240  !  44  5 
    5      1  !  45  6 
4     4      2  !  46  7 
    3      3  !  47  8 
    2      4  !  48 Azaria (Uzzia) melaats  2Kon 15:5  9 
    1      5  !  49  1  Jotham vervangt   2Kro 26:21 10
5 760      6  !  50  2  2Kon 15:23     ->     -> >  1   Pekahia  reg 2 j (zoon van Menahem)
    9      7  !  51  3      2Kon 15:25  <--  2  - gedood door Pekah
    8      8  !  52  4  2Kon 15:27      ->     ->  >  1   Pekah  reg 20 j 
    7      9  !   1  Jotham 25j reg 16j  2Kon 15:32-33  -> <  2   (Pekahia's hoofdofficier)
6     6 3250  !   2  zoon van Azaria  3 
755      1  !   3   4 
AUC     4      2  !   4   5 
  1 753 3253  !   5   in 753 BC  1e jaar  AUC  (Ab Urbe Conditae)    Stichting  van  Rome
7 752      4  !   6   7 
  3     1      5  !   7   8 
770 750      6  !   8   9 
  5     9      7  !   9  10
8     8      8  !  10 11
  7     7      9  !  11  Nabonasser  koning v Babylon  747-734 BC 
  8     6 3260  !  12 13
  9     5      1  !  13  Assyrië: Tiglat Pileser  745-727 14
9     4      2  !  14        Flavius Josephus IX. 12 15
 11     3      3  !  15     16
 12 742 3264  !  16  Achaz 20j reg 16 j  < 17       "Achaz, de zoon van Jotam, werd koning van Juda in het 17e regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu."     ->-> 17e  ->-> *2Kon 16:1 
 13     1      5  !   1  17     18
10 740      6  !   2  18     19
 15     9      7  !   3  19     20
 16     8      8  !   4  20   "Tegen Pekach, de zoon van Remaljahu, werd een samenzwering beraamd door Hosea, de zoon van Ela. Het was in het 20e regeringsjaar van koning Jotam, de zoon van Uzzia, dat Hosea Pekach doodde en in zijn plaats koning werd." ->-> 20e  ->-> *2Kon 15:30  >       Hosea - (doodde Pekah)
 17     7      9  !   5       :   Profeet Zefanja
11     6 3270  !   6       :  
 19     5      1  !   7       :  
 20     4      2  !   8       :      ???
 21     3      3  !   9      Ahaz - Tiglath Pileser - 2Chr 28:19-20  :  
12     2      4  !  10      :  
Profeet Nahum
 23     1      5  !  11      :  
750 730      6  !  12   "Hosea... werd koning van Israël in het 12e regeringsjaar van koning Achaz van Juda.
Negen jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, maar ging daarin niet zo ver als zijn voorgangers." 
->-> 12e  ->->  *2Kon 17:1
 
>       Hosea - reg 9 jaar
 25     9      7  !  13         
13     8      8  !  14     1  
 27     7      9  !  15     Assyrië: Salmaneser V  2     *Shalmaneser*  info: -> click 
 28 726 3280  !  16 Hezekia  (25) reg 29j  2Kon 18:1 >> (vlgs Fl Jos  in 4e jaar)
 29     5      1  !   1         (of Hizkia) 4   Jesaja profeteert 140j voor de verwoesting ...
14     4      2  !   2  rebelleerde tegen Kon v Assyrië  2Kon 18:7 5   ...van de Tempel  (Fl Josephus 11.1.2)
 31     3      3  !   3       6  
 32     2      4  !   4   -> *2Kon 18:9  >>> < 7    Salmanasser ➙ Samaria  2Kon 17:5
 "In het 4e regeringsjaar van koning Hizkia, dus het 7e jaar van koning Hosea van Israël, trok koning Salmanassar van Assyrië tegen Samaria op en belegerde de stad" 
 33     1      5  !   5    Assyrië: Sargon II   721-705 8  
      *klik voor meer info. *exclusief - inclusief* 
*Van het 4e tot het 6e jaar - normaal gezien als 2 jaar (exclusief) - Volgens de Bijbel 3 jaar (inclusief), het betreft 3 jaar.
15 720      6  !   6   -> *2Kon 18:10  >>> < 9   -> inname Samaria  2Kon 17:6
 "Na een beleg van 3 jaar, in het 6e jaar van Hizkia, dus het 9e jaar van koning Hosea van Israël, werd Samaria ingenomen" 
 35     9      7  !   7       Israel  in ballingschap  naar Assyrië
 36     8      8  !   8      
 37     7      9  !   9      
16     6 3290  !  10       Merodach Baladan   Koning v Babylon  721-710 BC  2Kon 20:12  Jes 39:1 
 39     5      1  !  11     
 40     4      2  !  12     
 41     3      3  !  13     
17     2      4  !  14  > 2Kon 18:13   Jes 36:1   Sanherib tegen Juda >>   (met  of  onder  Sargon)  ?? ??
 43     1      5  !  15 (Hizkia ziek - krijgt nog 15j)   2Kon 20   Jes 38 ??
730 710      6  !  16      ??
 45     9      7  !  17      ??
18 708      8  !  18      Olympische spelen:  ook  "worstelen" ??
 47     7      9  !  19      ??
 48     6 3300  !  20      ??
 49     5      1  !  21       Assyrië:  Sanherib    (zoon v Sargon)  705-681   ??
19     4      2  !  22     
 51     3      3  !  23     
 52     2      4  !  24     
 53     1      5  !  25     
20 700      6  !  26     
 55     9      7  !  27     
 56     8      8  !  28      Profeet Jeremia
 57     7      9  !  29     
21 696 3310  !    1  Manasse    op 12j  reg 55j   2Kon 21:1   2Kro 33:1
 59     5      1  !           
 60     4      2  !            Profeet Habakuk
 61     3      3  !           
22     2      4  !    5      Profeet Ezechiel
 63     1      5  !           
710 690      6  !           
 65     9      7  !           
23 688      8  !            Olympische spelen: ook  "Boksen"
 67     7      9  !  10     
 68     6 3320  !           
 69     5      1  !           
24     4      2  !           
 71     3      3  !           
 72     2      4  !  15     
 73     1      5  !           
25 680      6  !             Assyrië: Essarhaddon  680-669
 75     9      7  !           
 76     8      8  !           
 77     7      9  !  20     
26     6 3330  !           
 79     5      1  !       >      Manasse gevangen door Essarhaddon  - bidt - verootmoedigt zich   2Kro 33:10-13
 80     4      2  !           
 81     3      3  !           
27     2      4  !  25      Egypte:  Farao NECHO  I  reg 672-664
 83     1      5  !           
690 670      6  !           
 85     9      7  !           
28     8      8  !        1   Assyrië: Assurbanipal   669-627   reg 42 jaar
 87     7      9  !  30  1    Babylon: Shamash Shuma Ukin  (Samas-Sum-Ukin)  667-648  reg 20j
 88     6 3340  !        2   3 
 89     5      1  !        3   4 
29     4      2  !        4   5 
Egypte: PSAMATICHUS I  reg 664-610
 91     3      3  !        5      
 92     2      4  !  35  6      
 93     1      5  !        7      
30 660      6  !        8      
 95     9      7  !        9  10
 96     8      8  !       10     
 97     7      9  !  40 11     
31     6 3350  !       12     
 99     5      1  !       13     
100     4      2  !       14 15
101     3      3  !       15     
32 652      4  !  45 16  BM 86379 Akitu chronicle: 16th year Shamash Shum Ukin - Babylon defeated
103     1      5  !       17  BM 32312 Battle between Assyria and Babylon 652/651
670 650      6  !       18     
105 649      7  !       19 20 "Volgens een STELE, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië)
Adda Guppi -
Geboren het 20e jaar van Assurbanipal (Assyria) -
Gestorven in het 9e jaar van Nabonidus (Babylon)
In totaal: 102 jaar,
volgens de chronologie van het WTS ->
 122 jaar ..."  ???
  *Geboorte van Adda Guppi - Moeder van Nabonidus  649-547 vC.*
  
33     8      8  !       20     
107     7      9  !  50   1      Kandalanu   647-626   reg 21j
108     6 3360  !         2     
109     5      1  !         3     
34     4      2  !         4 25
111     3      3  !         5     
112     2      4  !  55   6     
113     1      5  !   1     Amon  op 22j reg 2j  2Kon 21:18  (Koning Amon werd vernoemd naar de Egyptische god Amon-Ra)
35 640      6  !   2    8     
115     9      7  !   1     JOSIA  op 8j reg 31j   2Kon 22:1   2Kro 34:1

Geen opmerkingen:

Other languages:English ------- Español -------Portug. ------- Francais ------- Italiano ------- Nederl. ------- Deutsch ------- Ελληνικά -------

Visitors From Nov 2017-->

Flag Counter