p3. van Josia tot Artaxerxes.Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                         
115 639 3367  !   1     JOSIA   op 8j reg 31j  2Kon 22:1  2Kro 34:1
116     8      8  !   2  10     
 ->   In Juda:  1e regeringsjaar = Troonsbestijgingjaar.
117     7      9  !   3  11 32
36     6 3370  !   4  12       ... Assyrië:  Assurbanipal  669 - 627  regeert 42 jaar
119     5      1  !   5  13     
120     4      2  !   6  14 35
121     3      3  !   7  15     
37     2      4  !   8  16     
123     1      5  !   9  17     
650 630      6  !  10 18     
125     9      7  !  11 19 40
38     8      8  !  12 20      Jer 1:2-3  vanaf 13e jaar v Josia...  tot 11e jaar v Zedekia 
127     7 3379  *  13 21 42  Assur Etel Ilani  627-624
         *  ➤ Begin vd 40 dagen (jaren)  voor Juda.  Ezechiel 4:4-6*  AM 3379 + 40j =  AM 3419  of  587 BC 
*Ezechiel 4:4-6... Wanneer je die dagen hebt volgemaakt,  ga je vervolgens op je rechterzij liggen
om de schuld van het volk van Juda te dragen, 40 dagen lang: één dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen.
128     6 3380  !  14 22   1  Nabopolassar   626-605  
129     5      1  !  15  1    2
 ->  In Babylon:  1e regeringsjaar = het jaar volgend op de Troonsbestijging. 
39     4      2  !  16  2    3
131     3      3  !  17  3    1  Sin Shar Ishkum  623-612
132     2      4  !  18  4    2  Hilkia hogepriester - Pascha te Jeruzalem   2Kon 23:23   2Kro 35:18
133     1      5  !  19  5    3 Thora gevonden   2Kro 34:14
40 620      6  !  20  6    4
135     9      7  !  21  7    5
136     8      8  !  22  8    6
137     7      9  !  23  9    7
41     6 3390  !  24 10   8
139     5      1  !  25 11   9
140     4      2  !  26 12 10
141     3      3  !  27 13 11
42     2      4  !  28 14   1  Assur Uballit    612-609  Last Neo-Assyrian king after the destuction of ...
143     1      5  !  29 15   2 ...Assur and Ninive in 612 - defeated by Babylonian at Carchemish in 609
630 610      6  !  30 16   3  Farao NECHO  II   reg 610-595
145 609 3397  !  31 17                vervloeking     (na  Josias  dood)    voorspeld               "Je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad."    *2Kon 22:20 
>>  ➘ 609 vC = 17e jaar  van  Nabopolassar   Serie van ononderbroken maaneclipsen,
om de 18 jaar, 11 dagen, en 8 uur.
- Van 609 tot 447 vC 
 - LBAT 1419
  SAROS    ❖meer info nota 2  -  for more info BM 32234 

Farao Necho -> Assyrie, Josia gedood  2Kon 23:29   2Kro 35:20
 Babylon  Wereldmacht  >> 
"
43 608 3398  !       18 Joahaz  (23) reg 3 maand  gevangen door Farao Necho  2Kon 23:31-34   2Kro 36:2 "
147     7      9  !   1  19 Jojakim  (Eliakim)  (25) reg 11j "
148     6 3400  !   2  20
"
149 605      1  !    21  Nebukadnezar  belegering Jeruzalem "In het 3e regeringsjaar van Jojakim... trok Nebukadnessar... op naar Jeruzalem en belegerde de stad...

De koning gaf... opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen...

Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen... Daniël, Chananja, Misaël en Azarja."
  *Dan 1:1-6
 - nota 3
 Daniel ea -> Babylon  > 
" "
44     4      2  !       4e jaar v Jojakim   Necho verslagen bij Karkemis   Jer 46:2 " "
 !   4e jaar v Jojakim = 1e jaar v Nebukadnezar  Jer 25:1  -  kon v Babylon 70j dienen Jer 25:11-12 " "
151     3      3  !   5    Dan 2:1   2e j. v Nebukadnezar:  Droom vh beeld   " "
 !  Droom: 2 j. na de val v Egypte   vlgs  Flavius Josephus  X.10. 3 " "
152     2      4  !  6    " "
153     1      5  !   7   4  > 4e jr Nebuk. - 8e Jojakim:   Nebukadnezar eist schatting v Jojakim - (Fl Josephus X.6.1) " "
45 600      6  !   8    " "
155     9      7  !   9    " "
156     8      8  !  10  7   2e belegering Jeruzalem
 Jer 52:28  in 7e jaar ->  3023 joden in ballingschap  > > > >
" "
157     7      9  !  11  8   Jojachin (Jechonia) 18j - regeert 3m
   2Kon 24:8-14 -> gevangen 8e jaar Nebukadnezar 
" "
46 596 3410  !   1     Zedekia  op 21j reg 11j   Jer 52:1 " "
159 595      1  !   2  10  10th year   ➙ ❖ cuneiform tablet 595 BC      Psametichus II    reg 595-589 " "
160     4      2  !   3  11 " "
161     3      3  !   4  12
Eze 1:1-2   - het 5e jaar van de wegvoering van koning Jojachin  > > >
" "
47     2      4  !   5  13 " "
163 591      5  !   6  14  SAROS Dan 3:     Gouden beeld...  oven  " "
610 590      6  !   7  15
" "
165     9      7  !   8  16  Hofra of  Apries  reg 589-570 " "
48     8      8  !   9  17  3e belegering Jeruzalem   Jer 39:1  Jer 52:4   2Kon 25:1    Eze 24:1 " "
607 587 3419  *  10 18 Jer 32:1
 Jer 52:29  in 18e jaar ->   832 joden in ballingschap   > > >  
" "
         *     ➤      EINDE  van  390  dagen   en   40  dagen  (jaren)   van   Ezechiel       " "
                Eze 4:4  AM 3029 (Splitsing) + 390j voor Israel  =  AM 3419  of    587 BC " "
                AM 3379   (13e j. v Josia)  +   40j  voor Juda   =   AM 3419  of    587 BC " "
168 586 3420 11 19 11e > Jer 39:2   19e > Jer 52:12   2Kon 25:8-9
    Tempel en huizen verbrand    > > > 
" " "
169     5      1 20
Eze 33:21   12e jaar vd ballingschap van Jojachin   ➚ ➚ ➚  
" " "
49     4      2 21 " " "
171     3      3 22 " " "
172     2      4 23 = 5th year ...
  Jer 52:30  23e jaar ->  745 joden in ballingschap  > > > 
" " "
173     1      5 24  ...after the destruction of Jeruzalem (Flav Jos X.9.7) " " "
50 580      6 25  ?? " " "
175     9      7 26 2 " " "
176     8      8 27
Dan 4   Droom vd boom - 7 tijden >>
3 " " "
177     7      9 28 4 " " "
51     6 3430 29 5 " " "
179     5      1 30 6 " " "
180     4      2 31  ?? " " "
181 573      3 32  SAROS
Eze 40:1  14 jaar nadat de stad werd geslagen:  25e jaar ballingschap > > >
" " "
52     2      4 33 " " "
183     1      5 34 " " "
590 570      6 35
 Egypte: Farao Amasis  570-526
" " "
185 569 3437 36 " " "
186 568      8 37  ❖> VAT 4956  cuniform text: battle against Pharao Amasis in 37th year <❖ " " "
187     7      9 38    ➘ ❖ VAT 4956  >> Transcription of its translation  " " "
188     6 3440 39 " " "
189     5      1 40   Nebukadnezar >   1e  kleitablet 7/9/605   laatste - 8/10/562 " " "
54     4      2 41 " " "
191     3      3 42 " " "
192     2      4 43 " " "
581 561 3445  1   Evil Merodach 2Kon 25:27  Jer 52:31
  Jojachin  hersteld  37e jaar  <  < 
" " "
     ↖︎    ↑
1e tablet 8/10/562  laatste 7/8/560    reg 2j vlgs Berossus: Fl Josephus (Apion 1:20) " " "
         ↖︎↑  regeert 22 jaar  volgens Wtg  ??? " " "
55 560 3446      2  >> Cyrus koning v Perzië  560-529 BC   volgens Diodorus:  Olymp. 55/1 " " "
195     9      7  1    Neriglissar  reg 4j  (Nergal Sharezer) Jer 39:3 ??   1e tablet 11/8/560 " " "
196     8      8  2  " " "
197     7      9  3  " " "
56     6 3450  4   Labashi Marduk  reg 9m   1e tablet 3/5 laatste 20/6/556 " " "
199 555      1  1   Nabonidus  reg 17j   SAROS     1e kleitablet 25/5/556  laatste -13/10/539 " " "
200     4      2  2  " " "
201     3      3  3  " " "
57     2      4  4  " " "
203     1      5  5   1e jaar Belsazar + Nabonidus   Droom vd 4 dieren     Dan 7 " " "
204 550      6      > >>  Cyrus koning v Meden en Perzen " " "
205     9      7  7   3e jaar Belsazar  Droom vd ram met 2 horens,  2300d   Dan 8 " " "
58     8      8  8  " " "
207 547      9  9  Adda Guppi (moeder van Nabonidus 649-547 BC)
Volgens een Stele, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië),
werd Adda Guppi geboren, het 20e jaar van Assurbanipal
Sterft in het 9e jaar van Nabonidus.
In totaal 102 jaar.
Een hoge ouderdom voor die tijd.
Als men daar nog 20 jaar moet bij tellen (vlgs chronologie vh WTG)
Dan komt men op 122 jaar... ??? " 
  *Adda Guppi   (moeder v Nabonidus)  sterft  op 102 j
    volgens chronologie Wtg 122j  ??? 
" " "
208     6 3460 10 " " "
209     5      1 11 " " "
59     4      2 12 " " "
211     3      3 13 " " "
212     2      4 14 " " "
213     1      5 15 " " "
60 540      6 16 " " "
215 539 3467     17 Darius > Dan 5:30     Cyrus II
 Einde v Babylon  70j   <  <  < 
" " "
Flavius Josephus - Against Apion 1:19   ... temple on fire.  " "
 It so happened that our city was desolate during  70 years until Cyrus.  " "
216 538 3468  1  Dan 9:1   1e jaar v Darius onderscheidde ik... boek Jeremia... verwoesting v Jeruz. nl 70j " "
Fl Jos - Antiq.XI:1 - The 1st year of Cyrus, the 70th  from the day  " "
 that our people were removed out of their own land into Babylon  " "
217 537 3469  2  Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadnezzar our temple  SAROS " "
 desolate... for 50 years.   In 2nd year of Cyrus its foundations were laid,  " "
 and it was finished again in the 2nd year of Darius (I)      " "
61     6 3470  3   Dan 10:1  Visioen van Daniel
 50j   < < < 
" "
219 535      1  4  "In het 2e jaar nadat zij naar Gods tempel in Jeruzalem waren gekomen... begonnen...  priesters en Levieten,  en allen die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd  - met het aanstellen van Levieten van twintig jaar en ouder, om toezicht te houden op de werkzaamheden aan de tempel... 12) Maar velen... die het eerste huis gezien hadden... weenden met luider stem..." *Ezra 3: 8-12 " "
220     4      2  5  "
221     3      3  6  "
62     2      4  7  "
223     1      5  8  "
224 530      6      9  >>  Cyrus gedood tijdens veldslag    volgens Diodorus:  Olymp 62/2   531/530 "
225     9      7  1   Cambyses II   reg 8j "
63     8      8  2  "
227     7      9  3  "
228     6 3480  4   Egypte: Psametichus III  reg 526-525 "
229     5      1  5    Cambyses  verovert  Egypte   Mei/Juni  525 "
64     4      2  6  "
231 523      3  7   523 BC = 7th year  ❖> more info: Clay Tablet BM 33066  <❖  "
232     2      4  8  "
233     1      5  1   Darius I (de grote)  op 29j  reg 36j "
65 520 3486  2 
->  Zach 1:1 en 12    ... die gij      deze 70j   hebt veroordeeld - 
"
235 519      7  3   SAROS "
236     8      8  4 
->  Zach 7:1-5   toen gij vastte... in 5e en 7e maand     70j lang -  
"
237     7      9  5  "
66 516 3490  6 
  70j na de vernietiging  > Tempel voltooid en ingewijd Mrt 515   < < <  
"
               6e  jaar  v  Darius  tempel  gereed  -  Ezra 6:15
                            AM  3000    of    1006  BC     Tempel  van  Salomo  ingewijd 
                        490j later  (70x7)  =  AM 3490 of  516 BC   2e tempel voltooid
239     5 3491  7 
240     4      2  8 
241     3      3  9 
67     2      4 10
243 511 3495 11
    
253 501 3505 21  SAROS  501 BC = 21e jaar van Darius
70 500      6 22 Pythagoras  570-500
255     9      7 23
256     8      8 24
257     7      9 25
71 496 3510 26  -->   Darius (I)    >>   verovert Macedonië
259     5      1 27  1  >> Volgens WTG  regeren  Darius + Xerxes  10j samen  ???
260     4      2 28  2
    1     3      3 29  3
72     2      4 30  4
    3     1      5 31  5
    4 490      6 32  6  Griekse overwinning bij Marathon
265     9      7 33  7
73     8      8 34  8
    7     7      9 35  9 Xerxes aangesteld als opvolger,  vlgs Herodotus ...
    8     6 3520 36 10 ... 1 jaar voordat Darius verder ten stijde trok en stierf.
269 485 3521   1 11  Xerxes I    reg 21j  (mogelijk Ahasveros   Ester 1:1)
74     4      2   2 12     ❖> info: Xerxes I <❖
    1 483      3   3 13   SAROS    483 BC = 3rd of Xerxes ❖> more info: BM 32234  <❖
    2     2      4   4 14
    3     1      5   5 15
75 480       6   6 16  Xerxes invades Greece - wins  at Thermoplyae... Leonidas dies + 300 Spartans 
275     9      7   7 17
 Confucius sterft 551-479 BC
    6     8      8   8 18
    7     7      9   9 19
76     6 3530 10 20
    9     5      1 11 21
280     4      2 12 1   > >  Vlgs WTG:  Artaxerxes 10j vroeger  reg  51j  i.p.v  41j  ???
    1     3      3 13 2 
77     2      4 14 3 
    3     1      5 15 4 
    4 470       6 16 5  Themistocles: brief  >> Xerxes  Leotychidas  sterft
285     9      7 17 6 
78     8      8 18 7 
    7     7      9 19 8  Themistocles went to Persia,  spent 1 year studying the language...
    8     6 3540 20 9  ...before meeting the king  (Xerxes or Artaxerxes)
    9 465      1 21 10 SAROS   465 BC=21st of Xerxes - Xerxes murdered (Aug 465 BC) by chief officer of Xerxes
79     4      2   1 11   Artaxerxes I   reg 41j  Arthahsasta/Artachsasta  (Longimanus of  Macrocheir)

Geen opmerkingen:

Visitors
Last 30 days:

Stc

NoC