n3. Dan 1:1-6 Inclusief/Exclusief


 3=2  ??   (inclusief of exclusief)

Dan 1:1-6  - In het 3e regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad.  ... De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen.  .... De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.  Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.

Jer 25:1  In het 4e regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia (dit was het eerste regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië), richtte de HEER zich tot Jeremia . . .

Dan 2:1  In het 2e jaar v Nebukadnezar - (Het 5e jaar v Jojakim) - - -DROOM van het BEELD.
-Van het 3e jaar v Jojakim, tot het 5e jaar = 2 j volgens huidige normen, (exclusief) m.a.w. van het 3e tot 4e jaar, en van 4e tot 5e jaar. Volgens de Bijbel 3 jaar, (inclusief). M.a.w. het 3e, 4e, en 5e jaar. Of over een periode v 3 jaar.


2Kon 18:9-10  - Het 4e jaar v Hizkia (7e j v Hosea)... beleg v Samaria.
"Na verloop v 3 jaar ... het 6e jaar v Hizkia (9e j v Hosea) werd Samaria ingenomen."
Men spreekt hier v 3 jaar, (het 4e, 5e en 6e jaar) hoewel we normaal zouden spreken v 2j (van 4 tot 5, en van 5 tot 6 ) maar het betreft wel 3 jaren.

Zo ook bij de dood v Jezus.  Algemeen is sprake v 3 dagen in het graf, nl Vrijdag, Zaterdag, en Zondag,  hoewel wij eerder zouden spreken v hoogstens 2 dagen, nl van Vrijdagnamiddag tot Zondagmorgen.   Jezus was reeds Zondagmorgen, heel vroeg, niet meer in het graf.
Bij de Joden, van Vrijdagmiddag tot Vrijdagavond,  van Vrijdagavond tot Zaterdagavond, en van Zaterdagavond tot Zondagmorgen. Dus ook een periode die loopt over 3 dagen, maar geen volle 3 dagen. (zelfs geen 2)Geen opmerkingen:

Other languages:English ------- Español -------Portug. ------- Francais ------- Italiano ------- Nederl. ------- Deutsch ------- Ελληνικά -------

Visitors From Nov 2017-->

Flag Counter