n4. Nota Septuaginta.          >>>  FOR INFORMATION <<<     Chronology according to the Septuagint*          

   Vóór Abraham, is de leeftijd, waarop de volgende generatie komt, opmerkelijk hoger in de Septuaginta.

   Zo valt de geboorte van Abraham op AM 3374  i.p.v. AM 2008,  dus 1366 jaar later.
       In 2005 hadden we dus 7436 jaar na de Schepping, i.p.v. 6010 AM.
   Dat zou de geboorte van Adam brengen op 5432 vC  i.p.v.  4006 vC.
   Ook wordt er tussen Arpaksad en Salah nog een bijkomende generatie genoemd, nl  Kainan.
        Opmerkelijk is wel dat deze laatsten identiek dezelfde jaartallen hebben (130j en gestorven 460j).
   Ook in Luc 3:36 wordt Kainan genoemd.
      - gebruikte waarschijnlijk de Septuaginta (aangezien dit een vertaling is van 250 tot 100 vC)

    In "The Antiquities of the Jews" I. VI. 4  Flavius Josephus mentions the dates as  in the Septuagint,
  but the son of Arphaxad is called Selah,  Cainan is not mentioned.

   Vanaf Abraham schijnt de Septuaginta-vertaling overeen te komen met de meest gebruikte  vertalingen uit het Hebreeuws.
  Behalve in 1Kon 6:1, het 4e jaar van Salomo: De Septuaginta speekt van 440 jaar na Exodus,  in plaats van 480 jaar.
Dit zou de periode der Rechters 40 jaar inkorten...   ???


Nota: In Gen 11:24 geven sommige Septuaginta vertalingen voor Nachor 79 jaar en andere 179 jaar, in plaats van 29 in de Hebreeuwse.
BC ****AM **** -➢  According to the Septuagint.
   

BC ****AM **** -➢  According to most Hebrew translations:  
   ▼   ▼ BC: years Before Christ.  or  Before the Common Era. - AM: Anno Mundi:  from the creation of mankind.
                                                                                                                                                                                                               ''''
54321 (0)40061 (0)Adam ➚(130) +100
230
230*°Seth   ➚(105)+100 When Adam was 230*, he had a son named Seth.  *Gen 5:3...
435 *  205*Enosh  ➚(90) +100 ...When Seth was 205*, he had a son named Enosh.
625
 *   *  190*Kenan  ➚(70) +100
795
 *   *   *  170*Mahalalel
930
930  *   *   *   *  ➚(65) +100
960
 *   *   *  165* Jared  ➚(162)
1122
 *   *   *   *  162  Enoch
1142
912  *   *   *   *   *   ➚(65) +100

1287
 *   *   *   *  165* Methuselah  
1340
905  *   *   *   *   *  ➚(187) -20
1454
 *   *   *   *  167* Lamech
1487

 *   *   *  365  *   * 

1535


910 *   *   *   *  ➚(182) +6
3790164229501056 *   *   *  188* Noah
1690
895  *   *   *   * 
1922
962*  *   *   * 
21421556 *   *  500 Shem  Cham  Japheth   "After Noah was 500 years old, he had 3 sons... Shem, Cham, and Japheth."*Gen 5:32 

2144
 *  * 502°Shem

2207
 * 753* *   * 

2256
969  *   * 
3190224223501656
                      THE   DELUGE                    "Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth."      *Gen 7:6 
600 98
2243
 *   * 
22441658 *  100 Arpachshad "Two years after the flood, when Shem was 100, he had a son named Arpachshad."  *Gen11:10
 *   *  *  ➚(35) +100
2379

   (No Cainan in Flavius Josephus 1.VI. 4) *   * 135*Cainan  ➚(0) +130

2509

 *   *  *  130*Shelah
2592

950  *  *   *  *  ➚(30) +100
2639

 *  *   * 130*Eber 

2744
600  *   *  *  *  

2773
1757Peleg  When Eber was 134* he had a son... Peleg. Gen 11:16...  <  < *  <   *  * 134*(34)+100
2779

 * 535* *  *  * 

2839 *  ➚(30) +100460* *  * 
2903
130* Rehu  When Peleg was 130*, he had a son... Rehu.  *  * 
2969 *  *   ➚(32) +100460* * 

3035

 *  132* Serug  * 

3043

 *   *   * 
404*

3112

339* *   *   ➚(30) +100

3165

 *  130*  Nahor 
3242

339* *   *  ➚(29) +50 (in some Septua translations 179)... ?
32441878 * 79* Terah 

3265

330* *  * 

 *  * 
33141948 * 70 °Abram  Nachor  Haran  "After Terah was 70 years old, he had 3 sons: Abram, Nahor, and Haran, who became the father of Lot." *Gen 11:26 
3369

304*  * 

 * 
337419982008130 °Abram (Abraham)

 *   * 

 *   * 


- according to the Hebrew scriptures, and most of the translations:
                  BC     AM                                                                                                                                                                            
500 °Sem
N
2350 1656                THE  D E L U G E               600 98
1658  Gen 10:24  Arpachshad -> Shelah -> Eber N 100 Arfaxad 
1693  Gen 11:12  Arpachshad 35 -> Shelah N 35 Sélah
1723  1Kro 1:18  Arpachshad -> Shelah ->Eber N A 30 Eber
 only in Luc 3:36 Arpachshad -> Cainan -> Shelah N A
2006 950 A
2096 438
2126 433 
2156 600


*According to the Septuagint:  (Cainan and Shelah same dates... ???)
                  BC     AM                                                                                                                                                                            
500 °Sem
N
3130 2260               THE   D E L U G E                 600 98
2262  Gen 10:24 Arpachshad -> Cainan -> Shelah -> Eber N 100 Arpachshad 
2397  Gen 11:12 Arpachshad 135  -> Cainan ... N 135 Cainan
2527  1Cro 1:18 Arpachshad -> Cainan -> Shelah -> Eber N A 130 Shelah
2657  Luc 3:36  Arfaxad -> Cainán -> Sélah N A 130 Eber
950 465
435  460 
460 


Geen opmerkingen:

Other languages:English ------- Español -------Portug. ------- Francais ------- Italiano ------- Nederl. ------- Deutsch ------- Ελληνικά -------

Visitors From Nov 2017-->

Flag Counter